R41418 – rozhodnutí k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu nadzemního vedení činnosti ohrožující energetická zařízení

Číslo jednací: 07334-9/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že  v rozporu s § 46 odst. 8 písm. c) energetického zákona vylezl přibližně do poloviny konstrukce stožáru vysokého napětí, čímž porušil zákaz provádět v ochranném pásmu nadzemního vedení činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 29. 1. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 628.11 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon