R41121 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Účastník řízení
Fyzická osoba
Spisová značka
05144/2021-ERU
Číslo jednací
05144-6/2021-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil tím, v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v odběrném místě provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona o zpracování osobních údajů.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 114.3 KB

Obsah

Sdílejte