R41019 - rozhodnutí k nesplnění povinností držitele licence

Číslo jednací: 09491-11/2019-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona nesplnil povinnosti držitele licence neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence podle § 5 energetického zákona a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle § 7 energetického zákona, předložit o nich doklady a požádat o změnu rozhodnutí o udělení licence.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 5. 2. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 763.65 KB

Obsah

Sdílejte