R41015 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10944-3/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Krmelín, u nemovitosti č. p. 270 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Kanalizace a ČOV Krmelín", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 13. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 372.02 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon