R40718 - rozhodnutí k k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 06153-9/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil z vědomé nedbalosti tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce při stavbě kanalizace a kanalizační přípojky, v blízkosti plynárenského zařízení (středotlaké plynovodní přípojky 1PE DN 32) za použití strojní mechanizace - bagru, v jejímž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 18. 10. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 294.01 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon