PSJ, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

20.04.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 10466-8/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl a dne 10. března 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jihlava, v části Zborná, u nemovitosti č. p. 67 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Splašková kanalizace Zborná", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a dne 9. června 2016 v obci Zborná u nemovitosti č. p. 2 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Splašková kanalizace Zborná", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PSJ, a.s. se sídlem Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava, IČO: 25337220

Datum nabytí právní moci: 2. 2. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.58 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon