R40420 - rozhodnutí k zásahu na odběrném plynovém zařízení

Číslo jednací: 07614-7/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil úmyslně tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 11 energetického zákona v odběrném místě provedl v přesně nezjištěné době zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy, v důsledku čehož nedocházelo k řádnému měření odebraného plynu spotřebovaného v bytové jednotce.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 4. 3. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 728.04 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon