R40418 – rozhodnutí k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu činnosti, které by mohly ohrozit provoz elektrizační soustavy

Datum

Číslo jednací: 02330-10/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se  dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 8 písm. c) energetického zákona provedl  v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy neoprávněný zásah do elektrické rozpojovací kabelové skříně, čímž  porušil zákaz provádět v ochranném pásmu činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 2. 11. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 330.87 KB

Obsah

Sdílejte