R4020132017 – rozhodnutí k nepředložení dokladů o změnách a nepožádání o&nbspzměnu licence

Datum

Číslo jednací: 08520-6/2017-ERU

Účastník řízení, se dopustil spáchání přestupku dle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona a přestupku dle § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona, a to tím, že v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona, v důsledku změny technických parametrů stávající výrobny, neprodleně neoznámil předmětné změny Energetickému regulačnímu úřadu, a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence. Zároveň v rozporu s § 9 odst. 5 energetického zákona zahájil výkon licencované činnosti před dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 19. 1. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.18 MB

Obsah

Sdílejte