Fyzická osoba – Rozhodnutí k dodržování práv a povinností držitelů licencí

Číslo jednací: 06094-8/2017-ERU

Účastníkovi řízení byla jako držiteli licence na výrobu elektřiny uložena pokuta za to, že se dopustil spáchání správního deliktu podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona a to tím, že v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil předmětné změny Energetickému regulačnímu úřadu, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence a současně se účastník řízení dopustil spáchání správního deliktu dle § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona, a to tím že v rozporu s § 9 odst. 5 energetického zákona zahájil výkon licencované činnosti po změně technických parametrů stávající provozovny před dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Datum nabytí právní moci: 9. 12. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.02 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon