R4020092017 – rozhodnutí nesplnění povinnosti oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny týkající se údajů a dokladů

Číslo jednací: 06135-3/2017-ERU

Účastník řízení se v postavení držitele licence na výrobu elektřiny, dopustil porušení § 9 odst. 1 energetického zákona, a to tím, že nesplnil povinnost neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny rozhodnutí o udělení licence, spočívající v povinnosti neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle § 7 energetického zákona, neboť ke dni 6. září 2016 změnil adresu svého trvalého pobytu a tuto změnu, v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona, neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu, čímž se dopustil spáchání správního deliktu dle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona. Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 23. února 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 519.98 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon