R4020022016_FO - Rozhodnutí k neoznámení změny rozhodnutí o udělení licence Energetickému regulačnímu úřadu

Číslo jednací: 04591-3/2016-ERU

Účastníkovi řízení byla jako držiteli licence na výrobu elektřiny uložena pokuta za to, že se dopustil spáchání správního deliktu podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona a to tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil předmětné změny Energetickému regulačnímu úřadu a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, a zároveň se účastník řízení dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona, tím že po změně technických parametrů stávající provozovny zahájil výkon licencované činnosti v této provozovně před dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 10. 5. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.17 MB

Obsah

Sdílejte