R40021 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození elektrizační soustavy

Datum

Číslo jednací: 05443-12/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. l) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl kácení stromu, kdy došlo k pádu jím pokáceného stromu na kabelové nadzemní vedení vysokého napětí a tím došlo k poškození elektrizačního zařízení, čímž účastník řízení nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 28. 10. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 193.69 KB

Obsah

Sdílejte