R40016 – rozhodnutí k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu

Datum

Číslo jednací: 10350-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 30. října 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Loučná pod Klínovcem prostřednictvím zemního stroje zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Kabel NN – Loučná pod Klínovcem", v důsledku kterých došlo k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 2. 11. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 465.19 KB

Obsah

Sdílejte