R39919 - rozhodnutí k zákazu porušení zřizovat v ochranném pásmu stavby a jiná zařízení

Číslo jednací: 09829-13/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst.1 písm. k) energetického zákona, kterého se z nedbalosti dopustil tím, že zřídil v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy zastřešené regálové zakladače palet, čímž došlo k porušení zákazu stanoveného v § 46 odst. 8 písm. a) energetického zákona, podle kterého je zakázáno zřizovat v ochranném pásmu nadzemního vedení bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 28. 12. 2019

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 208.23 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon