Číslo jednací: 07987-4/2021-ERU

V souladu s ust. § 70 správního řádu se opravuje zřejmá nesprávnost

- v návětí výroku Příkazu, kdy věta „ve věci podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického, rozhodl", je změněna na "ve věci podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, rozhodl"

- ve výroku Příkazu, kdy namísto „Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 9. března 202 v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu", je změněna na „Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 9. března 2021 v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu".

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 20. 10. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 129.53 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon