R38815 – rozhodnutí k zásahu na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 06518-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že dne 17. května 2015 odmontoval stávající plynoměr ve vlastnictví společnosti RWE GasNet, s.r.o., který bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy nahradil svým zkušebním plynoměrem, čímž porušil zákaz stanovený ust. § 71 odst. 11 energetického zákona, tj. provést zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. h) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 12. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 315 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon