R38417 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v&nbspochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 12936-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se z nedbalosti dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. listopadu 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce v souvislosti s vybudováním kanalizační přípojky, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:                                                                                                  

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 9. 1. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 387.2 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon