R38219 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací : 07870-16/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznavá vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s§ 46 odst. 12 energetického zákona provozoval mobilní jeřáb, kdy sesouváním zdviženého ramene, poškodil nadzemní vedení nízkého napětí, čímž nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 13. 3. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 986.9 KB

Obsah

Sdílejte