R38120 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Datum

Číslo jednací: 07122-16/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení činnost související s demolicí objektu a terénními úpravami, v důsledku které došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 8. 4. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.04 MB

Obsah

Sdílejte