R38017 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v&nbspochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10774-7/2017-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 16. srpna 2017 v obci Březina, v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 25. 1. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 361.37 KB

Obsah

Sdílejte