R37718 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09095-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. srpna 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Kladeruby u  budovy č. p. 28 zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 28. 9. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 214.98 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon