R37318 - rozhodnutí k provedení zásahu na odběrném plynovém zařízení

Číslo jednací: 02106-14/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se  dopustil úmyslným jednáním tím, že v rozporu s § 71 odst. 11 energetického zákona, provedl zásah na odběrném plynovém zařízení před měřícím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy tak, že místo plynoměru připojil odborně zhotovenou propojku k přívodnímu potrubí plynu – distribuční soustavě, v důsledku čeho v blíže nezjištěné době, nejméně od 21. listopadu 2017 do 9. prosince 2017 umožnil odebírat neměřený plyn v odběrném místě.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 12. 12. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 290.55 KB

Obsah

Sdílejte