R37020 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy

18.01.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 06243-8/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil úmyslně tím, že provedl v rozporu s § 28 odst. 3 energetického zákona zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 25. 11. 2020

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 372.74 KB

Sdílejte

Share icon