R37017 – rozhodnutí k neoprávněnému zásahu do odběrného měřícího zařízení

Číslo jednací: 10750-16/2017-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v odběrném místě, v přesně nezjištěné době v červenci roku 2016 provedl bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina a následně neoprávněně odebíral elektrickou energii.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 8. 2. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 535.53 KB

Obsah

Sdílejte