R36720 - rozhodnutí k porušení povinnosti udržovat odběrné plynové zařízení bez závad

Číslo jednací: 07674-4/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s § 62 odst. 2 písm. f) energetického zákona porušil jako zákazník nakupující plyn pro své vlastní konečné užití v odběrném místě povinnost udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 30. 9. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 245.16 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon