R36621 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 03251-9/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f)energetického zákona, kterého se dopustil úmyslně tím, že v odběrném místě provedl v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 2. 11. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 655.12 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon