R36620 - rozhodnutí k nesplnění povinnosti udržovat odběrné plynové zařízení bez závad

18.01.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 07673-5/2020-ERU

Obviněná z přestupku se uznává vinnou ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustila z nedbalosti tím, že v rozporu s § 62 odst. 2 písm. f) energetického zákona porušila jako zákazník nakupující plyn pro své vlastní konečné užití v odběrném místě povinnost udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 8. 10. 2020

 

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 231.5 KB

Sdílejte

Share icon