R36520 - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 09735-7/2019-ERU

Správní řízení vedené s obviněným z přestupku zahájené pro podezření ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s§ 28 odst. 3 energetického zákona v odběrném místě provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy se ve smyslu§ 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 3. 7. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 403.19 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon