R36415 – rozhodnutí k zásahu na odběrném místě elektrického zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy

Číslo jednací: 09836-2/2015-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl dne 23. prosince 2014 zásah na odběrném místě elektrického zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy tak, že v hlavním domovním rozvaděči elektrické energie spojil přívodní a odvodní fázové vodiče, v důsledku čehož následně vědomě z neměřené části odebíral elektřinu, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 23. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 433.13 KB

Obsah

Sdílejte