R36015 – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 10318-13/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že jako kontrolovaná osoba z nedbalosti nesplnila povinnosti stanovené v ustanovení § 10 odst. 2 kontrolního řádu, když neposkytla podklady a informace dle výzvy Energetického regulačního úřadu, jež byla součástí oznámení a zahájení kontroly č. j. 08268-1/2015-ERU ze dne 16. září 2015, a výzvy Energetického regulačního úřadu č. j. 08268-3/2015-ERU ze dne 14. října 2015, dopustila spáchání přestupku dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 26. 4. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 617.33 KB

Obsah

Sdílejte