R35918 - rozhodnutí k porušení povinnosti zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl plynárenskou soustavu poškodit

Datum

Číslo jednací: 06829-9/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil z vědomé nedbalosti tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl zemní práce za použití strojní mechanizace - bagru, v jejichž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení povinnosti zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl plynárenskou soustavu poškodit.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 21. 9. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 325.34 KB

Obsah

Sdílejte