R35117- rozhodnutí k zásahu do odběrného plynového zařízení před měřícím zařízením, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 06005-3/2017-ERU

Obviněný se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 11 energetického zákona, provedl dne 30. ledna 2017 zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy, v důsledku čehož umožnil odebírat z neměřené části plyn.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 6. 12. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 507.36 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon