R35019 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 07319-9/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v ochranném pásmu plynárenského zařízení prováděl zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 21. 3. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 793.88 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon