R34917 – rozhodnutí k poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 08659-4/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. l) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona dne 8. dubna 2017 v ochranném pásmu nadzemního vedení vysokého napětí pod Křížem mezi obcemi Škrobočov a Mladotice, prováděl činnost, při které došlo k poškození vedení vysokého napětí, tak, že při odvozu vyřezaných větví z polomu na čelním nakladači zemního stroje přizvedl nakladač s nákladem tak, že dostatečně neviděl před zemní stroj a při jízdě narazil nakladačem zemního stroje do nadzemního vedení vysokého napětí – podpěrného bodu, který se nárazem zlomil, přičemž k přerušení elektrického vedení ani výpadku elektrické energie nedošlo, čímž porušil zákaz poškození energetických zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 1. 12. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 521.41 KB

Obsah

Sdílejte