R34717 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 07458-18/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zemní práce, při kterých došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 28. 10. 2018

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 937.51 KB

Obsah

Sdílejte