R34616 – rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina

Číslo jednací: 07825-19/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl v přesně nezjištěné době od 7. března 2016 do 29. dubna 2016 zásah na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy tak, že poškodil provozní plombu na elektrickém rozvaděči a přes předchozí demontáž elektroměru propojil v rozvaděči fázové vodiče, v důsledku čehož následně vědomě z neměřené části odebíral elektřinu, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 18. 2. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 520.53 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon