R34017 - rozhodnutí k porušení povinnosti provádět činnosti v ochranném pásmu tak, aby nedošlo k poškození plynárenských zařízení

Číslo jednací: 11428-3/2017-ERU

Obviněný se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. l) energetického zákona, kterého se z nedbalosti dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 4 písm. b) energetického zákona prováděl dne 12. října 2016, v ochranném pásmu středotlaké plynovodní přípojky bez písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy, při rekonstrukci základů opěrné zídky zemní práce, spočívající v odkrývání základového pásu, a tedy prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení tuto činnost, aniž by mu právnická osoba provozující příslušnou plynárenskou soustavu udělila písemný souhlas se zemními pracemi v ochranném pásmu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 16. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 631.51 KB

Obsah

Sdílejte