R33917 – rozhodnutí k porušení zákazu provádění činností, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost zařízení, nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

Datum

Číslo jednací: 06385-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. c) energetického zákona prováděl dne 29. března 2017 v ochranném pásmu vedení vysokého napětí v obci Rotava, za užití vysokozdvižné plošiny ořez větví, přičemž došlo ke vzniku elektrického oblouku, který ho zasáhl a došlo u něho ke krátkému bezvědomí a drobným zraněním na levé ruce, a tím k porušení zákazu provádění činností, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 16. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 532.35 KB

Obsah

Sdílejte