R33717 – rozhodnutí k poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 09717-11/2017-ERU

Účastník řízení se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. dubna 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Palkovice, u vjezdu na pozemek parc. č. 2305/4 zemní práce související s umísťováním čerpadla do výkopu pomocí zemního stroje, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE Dn 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 5. 12. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.17 MB

Obsah

Sdílejte