R33521- rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 06637-8/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. l) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona při realizaci výkopových prací na novostavbě rodinného domu poškodil kabelové podzemní vedení nízkého napětí, čímž účastník řízení v rozporu s ust. § 46 odst 12 energetického zákona nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 19. 10. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 210.74 KB

Obsah

Sdílejte