R33518 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 08551-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona dne 11. července 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Drnholec, na ulici Havlíčkova, u budovy č. p. 493 při rekonstrukci kanalizace prováděl prostřednictvím strojního mechanizmu zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 90, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účasníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 13. 9. 2018

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 333.12 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon