R33417 - rozhodnutí k porušení povinnosti provádět činnosti v ochranném pásmu tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 07204-5/2017-ERU

Obviněný se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. l) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona, dne 26. března 2017 prováděl kácení stromu, kdy strom spadl na jinou stranu, než bylo záměrem, přičemž došlo k poškození nadzemního vedení vysokého napětí, a tím k porušení zákazu poškození zařízení elektrizační soustavy v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 2. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 540.26 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon