R33222 - rozhodnutí k neoprávněnému zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Účastník řízení
Fyzická osoba
Spisová značka
19078/2022-ERU
Číslo jednací
19078-11/2022-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil úmyslně tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona o zpracování osobních údajů.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 206.41 KB
Aktualizováno:

Obsah

Sdílejte

Share icon