R33017 - rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřícím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 07200-3/2017-ERU

Obviněný se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, v přesně nezjištěné době ode dne 1. června 2016 do dne 7. června 2016 provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že do vývodní svorky hlavního jističe připojil fázový vodič a původní vodič připojil mimo elektrické měřicí zařízení, v důsledku čehož umožnil odebírat z neměřené části elektřinu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 2. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 405.73 KB

Obsah

Sdílejte