R32915 – rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 09848/2015-ERU

Účastník řízení, fyzická osoba podnikající, se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona dne 15. října 2014 v obci Krupka, v ulici Husitská 93, provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, tím, že bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy přívodní kabel ze stavebního rozvaděče připojil do hlavního elektroměrového rozvaděče v budově, čímž umožnil neoprávněný odběr elektrické energie, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. h) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 22. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 281.03 KB

Obsah

Sdílejte