R32818 - rozhodnutí k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 07909-5/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil z vědomé nedbalosti tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl činnost, spočívající v provádění zemních prací pro realizaci kanalizační přípojky pro budovu č. p. 57, v jejímž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 8. 9. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 291.77 KB

Obsah

Sdílejte