R32815 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 09837/2015-ERU

Účastník řízení, podnikající fyzická osoba, se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v době ode dne 10. března 2015 do dne 19. března 2015 v Havířově- Městě, v ulici Moskevská 7, v bytě č. 10, provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, odstraněním plomby z měřícího zařízení a propojením přívodního a odvodního fázového vodiče bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy, v důsledku čehož následně vědomě čerpal neoprávněně elektrickou energii, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. h) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 9. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 302.48 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon