R32715 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09924-3/2015-ERU

Účastník řízení, fyzická osoba podnikající, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 6. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Zlín, na ulici Školní, u nemovitosti č. p. 3362 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace prostoru parku Komenského ve Zlíně", při kterých došlo k poškození nízkotlakého plynovodu PE DN 160 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 19. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 365.26 KB

Obsah

Sdílejte