R32618 - rozhodnutí k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu podzemního elektrického vedení bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

Číslo jednací: 01502-6/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 8 písm. b), c) energetického zákona dne 23. září 2017 prováděl jako objednatel prací bez souhlasu vlastníka elektrických zařízení pomocí bagru zemní práce, při kterých obsluha bagru svou nedbalostí zachytila lžící bagru o elektrický kabel AYKY 4 x 50 uložený v zemi, ten se přetrhl a zároveň vytrhl z rozvodné skříně R90 umístěné na sloupu elektrického vedení stojícího poblíž místa prováděné činnosti, tedy porušil zákaz provádět v ochranném pásmu podzemního elektrického vedení bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce a další činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu podzemního vedení a elektrické stanice.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 25. 9. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 601.81 KB

Obsah

Sdílejte